Koodi

Tämä koodipätkä sijoitetaan <head> ja </head> sisälle.

<style media="screen" type="text/css" >
.baseline { vertical-align:baseline; width:300px; height:30px;
	 border:1px solid #000; margin:10px;}

.sub { vertical-align:sub; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.super { vertical-align:super; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.top { vertical-align:top; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.text-top { vertical-align:text-top; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.middle { vertical-align:middle; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.bottom { vertical-align:bottom;  width:300px; height:30px;
	 border:1px solid #000; margin:10px;}

.text-bottom { vertical-align:text-bottom; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.lenght { vertical-align:20px 20px; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}

.prosentti { vertical-align:25% 25%; width:300px; height:30px; 
	border:1px solid #000; margin:10px;}
</style>

Vaikutus

vertical-align Baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom 20px 20px 25% 25%