Koodi

Tämä koodipätkä sijoitetaan <head> ja </head> sisälle.

<style media="screen" type="text/css" >
.outline1 { outline:3px none #000; 
	padding:10px; margin:10px; 
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline2 { outline:3px hidden #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline3 { outline:3px dotted #000; 
	padding:10px; margin:10px; 
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline4 { outline:3px dashed #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline5 { outline:3px solid #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline6 { outline:3px double #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline7 { outline:3px groove #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline8 { outline:3px ridge #000;
	 padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline9 { outline:3px inset #000; 
	padding:10px; margin:10px;
	border:6px dashed #ddd;}
	
.outline10 { outline:3px outset #000;
	 padding:10px; margin:10px
	border:6px dashed #ddd;}
</style>

Vaikutus

outline:1px none #000;
outline:1px hidden #000;
outline:1px dotted #000;
outline:1px dashed #000;
outline:1px solid #000;
outline:1px double #000;
outline:1px groove #000;
outline:1px ridge #000;
outline:1px inset #000;
outline:1px outset #000;