Koodi

<table border="1" cellspacing="5" width="400"> 
<tr>
 <th>1. Ensimmäinen palstaotsake</th>
 <th>2. Toinen palstaotsake</th>
 <th>3. Kolmas palstaotsake</th>
</tr>
<tr>
 <td  valign="top" height="400"> 
 1. Ensimmäinen rivi
 1. Ensimmäinen palsta
 Teksti tulee pystysuunnassa ylös.
 </td>
 <td  valign="middle"  height="400">
 1. Ensimmäinen rivi
 2. Toinen palsta 
 Teksti tulee pystysuunnassa keskelle.
</td>
 <td  valign="bottom"  height="400">
 1. Ensimmäinen rivi
 3. Kolmas palsta 
 Teksti tulee pystysuunnassa alas.
 </td>
</tr>
</table>

Vaikutus

1. Ensimmäinen palstaotsake 2. Toinen palstaotsake 3. Kolmas palstaotsake
1. Ensimmäinen rivi 1. Ensimmäinen palsta Teksti tulee pystysuunnassa ylös. 1. Ensimmäinen rivi 2. Toinen palsta Teksti tulee pystysuunnassa keskelle. 1. Ensimmäinen rivi 3. Kolmas palsta Teksti tulee pystysuunnassa alas.