Koodi

<table border="1" cellspacing="5">
<tr>
 <th>1. Ensimmäinen palsta</th>
 <th>2. Toinen palsta</th>
 <th>3. Kolmas palsta</th>
</tr>
<tr>
 <td>1. Ensimmäinen rivi 
 1. Ensimmäinen palsta
 </td>
 <td>1. Ensimmäinen rivi
 2. Toinen palsta
 </td>
 <td>1. Ensimmäinen rivi
 3. Kolmas palsta
 </td>
</tr>
<tr>
 <td  colspan="3"> 
 Kolmen palstan läpi menevä väliotsikko</td>
</tr>	
<tr>
 <td>2. Toinen rivi - Ensimmäinen palsta
</td>
 <td>2. Toinen rivi - 2. Toinen palsta</td>
 <td>2. Toinen rivi - 3. Kolmas palsta</td>
</tr>
</table>

Vaikutus

1. Ensimmäinen palsta 2. Toinen palsta 3. Kolmas palsta
1. Ensimmäinen rivi 1. Ensimmäinen palsta 1. Ensimmäinen rivi 2. Toinen palsta 1. Ensimmäinen rivi 3. Kolmas palsta
Kolmen palstan läpi menevä väliotsikko
2. Toinen rivi - Ensimmäinen palsta 2. Toinen rivi - 2. Toinen palsta 2. Toinen rivi - 3. Kolmas palsta